สู้ด้วย ปล่อยวาง

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2563

สู้ด้วย ปล่อยวาง

                วันพระ วันวิสาขบูชา วันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน) ต้องละนิวรณ์ กันนะ

                นิวรณ์ แปลว่า หมายถึงธรรมที่เป็นเครื่องปิดกั้น หรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี ไม่เปิดโอกาสให้ทำความดี และเป็นเครื่องกั้นความดีไว้ไม่ให้เข้าถึงจิตใจนิวรณ์ มี 5 อย่างคือ

   1. กามฉันทะ ความพอใจติดใจอยู่ในสิ่งที่ชอบใจ คือ ติดความสุขในกาม 

   2. พยาบาท ความคิดร้ายผู้อื่น คือมีความโกรธอาฆาตอยู่ 
 
   3. ถีนมิทธะ ความหดหู่ ท้อแท้ และเคลิบเคลิ้ม เศร้าซึม ง่วงนอน

   4. อุทธัจจะกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่าน รำคาญใจอึดอัด กลัดกลุ้ม วิตกกังวล

   5. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ตัดสินใจไม่ได้ ความกังวล

                ขณะนี้ ธรรมะริมทางฯ กำลังต่อสู้อยู่กับนิวรณ์ 5 ณ ที่แห่งหนึ่ง 14 วัน คงรู้ผล
   
                พอจะเห็นแสงสว่างที่ปลายทาง มีแต่ปล่อยวาง เท่านั้น ที่จะเป็นอาวุธต่อสู้กับนิวรณ์ 5 ได้.

               ขอให้ทุกท่านโชคดี วันพระพุทธเจ้า ปล่อยวาง เป็นเห็นชัยชนะ พบพระภายในตัว ...สวัสดี/เจิญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563
ณ สถานที่สงัด อันสงบ สยบนิวรณ์
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0073667645454407 Mins