ยาแก้ บวก ยาบำรุง

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2563

ยาแก้ บวก ยาบำรุง

             คุ้มล่ะ มา 2 สัปดาห์ ได้ยา 2 ขนาน.นอกจากหลักวิชชา 4 ส. (สติ สบาย สม่ำเสมอ สังเกต) ซึ่งเป็น ยาชุด.

             ขนานที่ 1 ยาแก้ฟุ้ง.
   1. ไม่ต่อต้าน
   2. ไม่ติดตาม
   3. ไม่ต่อเติม

            ขนานที่ 2 ยาบำรุง.
            ตรึกนึกถึง นิมิตที่ชอบ บวก คำภาวนา คือ ตัวช่วยอย่างดี เมื่ออยู่นอกรอบการปฎิบัติธรรม ทั้งตรึก ทั้งภาวนา บำรุงใจไว้บ่อยๆ จะช่วยทำให้เราเข้าถึงธรรม.

           ขอให้ทุกท่านโชคดี พบธรรมะ พบพระภายในตัวกันทุกคนนะ...สวัสดี/เจิญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563
ณ สวนตาลหนุ่ม คนแก่จ๊ะ

#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0011616309483846 Mins