คุณธรรม คุณ นะ ทำ

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2563

คุณธรรม คุณ นะ ทำ

                  การไปเข้าอบรมฝึกใจให้หยุดให้นิ่ง 2 สัปดาห์ครั้งก่อน นอกจากได้ยา 2 ขนานสำหรับฝึกใจแล้ว ยังได้ฝึกคุณธรรม โดยเห็นคุณธรรมจากพระที่เป็นภันเต (ภันเตคือผู้ที่บวชก่อน แม้ก่อนนาทีเดียวเราก็ต้องให้ความเคารพ กราบไหว้ ไม่เกี่ยวกับอายุขัยแต่เกี่ยวกับอายุบวช ) และเพื่อนสหธรรมิก ที่เข้าอบรมด้วยกัน.

                  ก่อนนี้เราอาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องอัธยาศัยส่วนตัวจากคนอื่น เราไม่เคยได้อยู่ร่วมกันก็ไม่ทราบ เมื่อมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันได้รู้อัธยาศัยกัน บางเรื่องต้องปรับทัศนคติตนเองใหม่ อัธยาศัยที่ได้ยินจากคนอื่น อาจจะเป็นความคิดเห็นเฉพาะของบุคคลนั้น ซึ่งอาจมีจริตไม่ตรงกัน หรือฟังต่อๆกันมา นำมาเล่าให้ฟังทำให้เราจำสิ่งๆนั้น จนคล้อยตามโดยที่ไม่เคยได้สัมผัสหรือรู้จักเลย.

                  สิ่งที่ได้ยิน อาจไม่จริง สิ่งที่เห็น เห็นตามความเป็นจริงเมื่ออยู่ร่วมกัน ถึงจะรู้จัก และเข้าใจคุณธรรม.
 
                  คุณธรรม คือ ความดีงาม, คุณความดี, ธรรมที่เป็นคุณ. 

                  คุณธรรม คุณนะ ต้องทำ ทำให้เป็นนิสัย จะได้มีอัธยาศัย คุณธรรม.

สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
1 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0012904683748881 Mins