ความดีไม่มีขาย

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2563

ความดีไม่มีขาย
คิดอยากได้ต้องทำเอง
จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0011569142341614 Mins