พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๒,๔๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์  ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 06 มิย. พ.ศ.2563

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๒,๔๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ
วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ 
ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.022740014394124 Mins