ชุมชนคลองสาม – มูลนิธิธรรมกาย จัดงานวันเด็ก ปี 2560

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2560

ชุมชนคลองสาม – มูลนิธิธรรมกาย จัดงานวันเด็ก ปี 2560 เน้นส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560
ณ อาคาร 100 ปีคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0012780507405599 Mins