ตะกอนของความรู้คืออัตตา

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2563

ตะกอนของความรู้คืออัตตา

ยิ่งรู้มาก  อัตตาก็ยิ่งสูง

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 

 Total Execution Time: 0.0059861818949382 Mins