อารมณ์ดีเเละอารมณ์สบาย

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2563

อารมณ์ดีเเละอารมณ์สบาย
เป็นอุปกรณ์สำคัญ
ที่ทำให้สติเเละสบายของเรา
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0018980662027995 Mins