พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา บุญใหญ่ หยุดใจ ชนะภัยโควิด-๑๙ วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2563

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
บุญใหญ่ หยุดใจ ชนะภัยโควิด-๑๙
วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011300166447957 Mins