พิธีอธิษฐานพรรษา ของคณะสงฆ์ในวันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2563

พิธีอธิษฐานพรรษา ของคณะสงฆ์ในวันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

          เข้าพรรษา หมายถึง การอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือนฤดูฝน ของพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมเนียมทางพระวินัย
ภิกษุจะไม่เข้าพรรษาไม่ได้ ท่านปรับเป็นอาบัติ และการเข้าพรรษาจะต้องกล่าวคำอธิษฐาน เรียกว่าอธิษฐานพรรษาระยะกาลเข้าพรรษามี ๒ ครั้ง คือ เข้าวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ออกวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ เรียกว่า เข้าปุริมพรรษา  หากเข้าระยะแรกนี้ไม่ทันก็ให้เข้าในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๙ และไปออกวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ เรียกว่า เข้าปัจฉิมพรรษา พระสงฆ์ส่วนใหญ่นิยมเข้าปุริมพรรษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.018268283208211 Mins