ถ้ากลัวเหงื่อออก จะเสียโอกาส

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2563

8-10-63--4-b.jpg

ถ้ากลัวเหงื่อออก จะเสียโอกาส

ถ้ากลัวผิดพลาด จะเสียเวลา

ถ้ากลัวปัญหา จะเสียทุกอย่าง

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0013686974843343 Mins