สม่ำเสมอ คือทำให้ได้ทุกวัน

วันที่ 31 ธค. พ.ศ.2563

31-12-63-2-b.jpg

สม่ำเสมอ คือทำให้ได้ทุกวัน
ทุกอิริยาบถ นั่ง นอน ยืน เดิน
หรือว่าถ้ามันมากไป
ก็เอาเเค่สองเวลา
คือ หลับตากับลืมตา
หรือหายใจเข้าหายใจออกก็ได้
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.017678415775299 Mins