ดุจนั่งในศูนย์กลางแดนบุญแก้ว

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2564

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ดุจนั่งในศูนย์กลางแดนบุญแก้ว

ซูมใจชัดใสแจ๋วแววผ่องใส

นิวนอร์มอลบูชาพระรัตนตรัย

ปีติหนอปีติใจในธรรมา

จุดประทีปบูชาหลวงปู่สด

ใจกำหนดในกลางสว่างจ้า

ขอติดตามหลวงปู่ปราบมารา

ตราบจนกว่าสุดธรรมล้ำเลอเทอญฯ

แล้วเราจะพบกันอีกครั้ง

-กวีวรรณ-

 Total Execution Time: 0.001141349474589 Mins