วิ่งไม่งาม

วันที่ 14 มค. พ.ศ.2564

14-1-64-1-b.jpg

วิ่งไม่งาม

ชน ๔ จำพวก เมื่อวิ่งย่อมไม่งาม คือ

๑. พระราชาผู้อภิเษกเเล้ว ทรงประดับประดาเเล้วด้วย

เครื่องอาภรณ์ทั้งปวง เมื่อถกเขมรวิ่งไปในพระลานหลวงย่อมไม่งาม

๒. ช้างมงคลของพระราชา ประดับเเล้ว วิ่งไปก็ไม่งาม

๓. บรรพชิต ย่อมได้เเต่ความครหาอย่างเดียวเท่านั้นว่า

ทำไมสมณะรูปนี้ จึงวิ่งไปเหมือนคฤหัสถ์

๔. สตรี ย่อมถูกเขาติเตียนอย่างเดียวว่า ทำไมหญิงคนนี้

จึงวิ่งเหมือนผู้ชาย

อรรถ.เรื่องนางวิสาขา ธรรมบท มก. เล่ม ๔๑ หน้า ๘๐

 Total Execution Time: 0.0011381030082703 Mins