ถวายกล่องเข็ม

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2564

23-2-64-1-b.jpg

ถวายกล่องเข็ม

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉะเถระ

เราได้ถวายกล่องเข็ม

ในพระสุคตเจ้า เเละคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๓ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ 

เราย่อมได้คุณทั้งหลายนี้ คือความสุขใจ ๑

ความสุขกาย ๑

ความสุขอันเกิดเเต่อิริยาบถ ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๓

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0059919317563375 Mins