สมบัติที่หาได้ยาก

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2564

24-2-64-1-b.jpg

สมบัติที่หาได้ยาก  6 ประการ คือ การมีต้นทุนชีวิตที่โชคดีมาก มีวาสนาดี

1.คติสมบัติ การได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ เป็นของยาก

2.กาลสมบัติ การที่ได้เกิดมาในช่วงมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

3.ปเทสสมบัติ การได้อยู่ในประเทศที่มีผู้คนนับถือพระพุทธศาสนา

4.กุลสมบัติ ได้เกิดอยู่ในตระกูลที่่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

5.อุปธิสมบัติ การได้อัตภาพที่บริบูรณ์ การได้เกิดมามีสุขภาพที่เเข็งเเรง ไม่พิการ บ้า ใบ้ ปัญญาอ่อน ตาบอด หูหนวก

6.ทิฎฐิสมบัติ การที่เราได้เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฎฐิในการดำเนินชีวิต   มี 10 ประการ

1) ทานที่ให้เเล้วมีผลจริง

2)ยัญที่ทำเเล้วมีผลจริง  ยัญคือ การสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

3)การเซ่นสรวงหรือการบูชามีผลจริง เซ่นสรวงคือ การยกย่องให้กำลังใจผู้ที่ได้ทำความดี

4)วิบากเเห่งกรรมดีกรรมชั่วมีผลจริง

5)โลกนี้มีจริง

6)โลกหน้ามีจริง

7)มารดามีคุณจริง

8)บิดามีคุณจริง

9)สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีจริง

10)พระอรหันต์ผู้สามารถรู้เเจ้งโลกนี้โลกหน้ามีอยู่จริง

 

GBN : https://www.youtube.com/watch?v=8bJuwY5Ungw

ที่มา :ส่วนหนึ่งของรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ถ่ายทอดออกอากาศ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0026466329892476 Mins