ยิงนกตกปลาเป็นอาจิณ

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2564

30-3-64-3-b.jpg

ยิงนกตกปลาเป็นอาจิณ
ไม่ว่าจะเพื่อคลายเครียดก็ตาม
ล้วนมีวิบากกรรมทั้งสิ้น
เพราะไปเบียดเบียนสัตว์
กรรมนี้จะทำให้อายุสั้น
ทั้งในปัจจุบันเเละในอนาคต
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.045477350552877 Mins