ทุกครั้งที่เราปฎิบัติธรรม

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2564

3-4-64-5-b.jpg

ทุกครั้งที่เราปฎิบัติธรรม
เราไม่ห่างจากธรรมะ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0011358976364136 Mins