พิธีอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน 3 รุ่น เมษายน ๒๕๖๔

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2564

พิธีอุปสมบท

ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙

ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๔

รุ่นบูชาธรรมวันคุ้มครองโลก, ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษาฯ รุ่นที่ ๔๘,

ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ ๖

วันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วัดพระธรรมกาย

001%20%2812%29.jpg002%20%281%29.jpg003%20%281%29.jpg004%20%281%29.jpg005%20%281%29.jpg006%20%281%29.jpg007%20%281%29.jpg008%20%281%29.jpg009%20%281%29.jpg010%20%281%29.jpg011%20%281%29.jpg012%20%281%29.jpg013%20%281%29.jpg014%20%281%29.jpg015%20%281%29.jpg016%20%281%29.jpg017%20%281%29.jpg018%20%281%29.jpg019%20%281%29.jpg020%20%281%29.jpg021%20%281%29.jpg022%20%281%29.jpg023%20%281%29.jpg024%20%281%29.jpg025%20%281%29.jpg026%20%281%29.jpg027%20%281%29.jpg028%20%281%29.jpg029%20%281%29.jpg030%20%281%29.jpg031%20%281%29.jpg032%20%281%29.jpg033%20%281%29.jpg034%20%281%29.jpg035%20%281%29.jpg036%20%281%29.jpg037%20%281%29.jpg039%20%281%29.jpg040%20%281%29.jpg041%20%281%29.jpg042%20%281%29.jpg043%20%281%29.jpg044%20%281%29.jpg045%20%281%29.jpg046%20%281%29.jpg047%20%281%29.jpg048%20%281%29.jpg049%20%281%29.jpg050%20%281%29.jpg051%20%281%29.jpg052%20%281%29.jpg053%20%281%29.jpg054%20%281%29.jpg055%20%281%29.jpg056%20%281%29.jpg057%20%281%29.jpg058%20%281%29.jpg059%20%281%29.jpg060%20%281%29.jpg061%20%281%29.jpg062%20%281%29.jpg063%20%281%29.jpg064%20%281%29.jpg065%20%281%29.jpg066%20%281%29.jpg067%20%281%29.jpg069%20%281%29.jpg070%20%281%29.jpg071%20%281%29.jpg072%20%281%29.jpg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0045114835103353 Mins