ชัยชนะของวันพรุ่งนี้

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2565

ชัยชนะของวันพรุ่งนี้

สิ่งสำคัญคือแพ้แล้วจะลุกขึ้นสู้ต่อได้ต้องอาศัยกำลังใจ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธวิธีในการสร้างกำลังใจให้คนแพ้สามารถรับมือกับความพ่ายแพ้ได้ว่า “เกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จ”

21-1-65--1.jpg

แต่กว่าจะสำเร็จแต่ละครั้งนั้น ต้องพบเจออุปสรรคมากมาย ล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมดา ให้เรารู้ไว้เถิดว่า

“คนในโลกที่ว่าแน่ นั้นยังแน่ไม่จริง ต่อให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ หรือเป็นพระราชาผู้ทรงอำนาจก็ตาม เพราะไม่มีใครเอาชนะมัจจุมารได้เลย ตายก็คือการพ่ายแพ้อย่างหนึ่ง ถึงคราวก็ต้องยอมจำนน”

กว่าพระโพธิสัตว์จะบรรลุเป้าหมาย ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้น พระองค์ล้มแล้วลุก ตายแล้วเกิดใหม่ ไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้น แต่ต้องเดินหน้าสร้างบารมีสู้กันข้ามชาติเลยทีเดียว

พระโพธิสัตว์สร้างบารมีในชาติเดียวแล้วตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไม่มี ต้องสร้างบารมีข้ามพบข้ามชาตินับไม่ถ้วน บางชาติพ่ายแพ้ต่อมัจจุมาร บางชาติแพ้ต่อกิเลสมาร เผลอทำบาปตกนรกก็มี

เพียงแต่ตกนรกขุมไม่ลึกเพราะมีบุญเก่าค้ำไว้ แล้วได้สติรู้ตัว คิดอยากปรับปรุงตนเองใหม่ ผลกรรมจากนรกส่งให้มาเกิดเป็นสัตว์ก็มี เกิดเป็นพญาช้าง พญากวาง พญานกก็มี แล้วจึงค่อยๆ สั่งสมบุญทีละน้อยจนได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วทำความดีต่อไป

21-1-65--2.jpg

เพราะฉะนั้น กว่าจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ต้องล้มแล้วลุก ล้มแล้วสู้ สู้แล้วสู้อีก ไม่รู้กี่ล้านๆ ชาติกว่าจะสำเร็จ ให้เราดูตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความสำเร็จของพระองค์เป็นเลิศในโลก การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงส่งยิ่งกว่าเศรษฐี พระราชา หรือจักรพรรดิครองโลก

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผ่านอะไรมามากมาย เราควรนำมาเป็นคติสอนใจตนเองว่า พระองค์มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ทำความดีสั่งสมมาแล้วเป็นล้านๆ ชาติ ต้องเผชิญอุปสรรคปัญหา พระองค์ก็ยังสู้ต่อ

เราเองบุญมีไม่เทียบเท่าพระองค์ เราจะคาดหวังความสมบูรณ์แบบย่อมไม่ได้ เราอาจจะพ่ายแพ้บ้าง แต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้ ฮึดสู้โดยยึดถือพระโพธิสัตว์เป็นแบบอย่าง แล้วทำความดีอย่างต่อเนื่อง ให้ดียิ่งขึ้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เราก็จะก้าวเข้าสู่หนทางแห่งความสำเร็จได้ เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าใกล้หนทางพระนิพพาน แล้วเราจะไปถึงชัยชนะที่ไม่ต้องกลับมาเป็นผู้แพ้อีกเลย

21-1-65--3.jpg

ขอฝากผู้ที่กำลังภูมิใจกับชัยชนะของตนเองทั้งหลายว่า ชัยชนะที่เราได้มานั้นยังเป็นชัยชนะที่ไม่ประเสริฐจริง เพราะเราได้ภูมิใจในชัยชนะวันนี้ พรุ่งนี้อาจจะแพ้ก็ได้ อาจจะชนะทางธุรกิจ ร่ำรวยวันนี้

แต่อนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ มีขึ้นมีลง ถึงแม้เราจะกุมความสำเร็จและความร่ำรวยไปได้ตลอดชีวิต แต่สุดท้ายเราก็ต้องตาย หอบทรัพย์สมบัติทั้งหลายติดตัวไปไม่ได้ ได้แต่บุญหรือบาปที่ติดตัวไปเท่านั้น

ชัยชนะเป็นของชั่วคราว เรายังมีโอกาสแพ้ในอนาคต หนูที่ภูมิใจว่าตนเองสู้งูได้ วันมะรืนงูอาจจะยกพวกมารุมกินหนูได้สำเร็จ หนูก็อาจจะตายไปอยู่ในท้องงูได้ ไม่มีอะไรแน่นอน

สิ่งที่เราพึงปรารถนาแสวงหาควรเป็น “ชัยชนะที่ไม่กลับไปแพ้อีก” ต่างหาก จึงจะเป็นชัยชนะที่แท้จริง พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย พระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย รวมถึงพระภิกษุผู้ออกบวช ผู้แสวงหาหนทางพระนิพพาน ปฏิบัติเพื่อปรารถนาชัยชนะที่ไม่กลับแพ้อีก

การบวชเป็นพระภิกษุนั้นมีข้อจำกัดมากมาย แต่ก็ทำเพื่อแสวงหาชัยชนะที่ไม่กลับไปแพ้อีก เพราะท่านรู้ว่าทางโลก สิ่งที่ได้มาทั้งลาภ ยศ สรรเสริญ สุขนั้นเป็นของชั่วคราว พอให้รู้สึกภูมิใจ ปลื้มใจ ได้รับชัยชนะเพียงชั่วคราว ไม่ใช่ของเราจริง  ชัยชนะที่ถาวรตลอดกาล

ไม่ได้ทำเพียงเพื่อตนเองเท่านั้น แต่ทำเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้แก่ การมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม รื้อผังทั้งหลายที่ไม่ดีออกหมด เพื่อนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่จุดแห่งความสุขความสำเร็จ เป็นชัยชนะถาวรของสรรพสัตว์ทั้งมวล

21-1-65--4.jpg

มนุษย์เป็นผู้มีสัญชาตญาณของการเอาชนะ จากกฎของความอยู่รอดของมนุษย์นี้เองที่ทำให้เรามีความชื่นชอบในชัยชนะ แต่อย่างไรก็ตาม เป็นธรรมดาของโลกและชีวิตที่เราจะต้องพบเจอกับความพ่ายแพ้

ดังนั้น เมื่อแพ้ ก็ต้องมีกำลังใจในการลุกขึ้นสู้ จึงจะมีโอกาสได้รับชัยชนะในวันข้างหน้า

สำหรับชีวิตในวัฏสงสารอันยาวไกลนี้ เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่เคยแพ้โดยเฉพาะแพ้ต่อความตาย แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย ก็เคยพ่ายแพ้ต่อมัจจุราชมาแล้ว

แต่กระนั้นท่านก็ไม่ยอมแพ้ ลุกขึ้นสู้ต่อ พวกเราก็เช่นกัน ต้องชนะใจตนเอง ชนะกิเลสในใจ เร่งประหัตประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ แล้วมุ่งตรงต่อพระนิพพาน ตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะชัยชนะ ไม่กลับไปแพ้อีก

เจริญพร
พระมหาสมชาย ฐานวุฒฺโฑ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021052086353302 Mins