การถวายสังฆทาน

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2564

การถวายสังฆทาน

โยมถาม :

การถวายสังฆทาน และถวายเจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งแตกต่างกันอย่างไรคะ...?

 

20793.jpg

พระอาจารย์ตอบ :

            การถวายโดยเจาะจง คือเราเลื่อมใสศรัทธาพระสงฆ์รูปใดก็ไปถวายรูปนั้น

            ส่วนการถวายเป็นสังฆทาน คือไม่เจาะจง ถวายแก่หมู่สงฆ์ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า การถวายแบบสังฆทานได้บุญมากเพราะเราไม่เจาะจงบุคคล ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง

             แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดูอะไรเลย ไปถวายสังฆทานกับพระที่ไม่ดี ดื่มเหล้าเป็นอาจิณ บุญก็น้อย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “การเลือกให้ พระสุคตทรงสรรเสริญ” ท่านเปรียบการทำบุญเหมือนกับการทำนา ถ้าไปทำนาที่นาดอนดินแห้งแล้งไม่มีปุ๋ย ข้าวก็ออกรวงลีบเล็ก แต่ถ้าไปทำนาในเนื้อนาดี น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ข้าวก็ออกเต็มรวงให้ผลมาก

             เพราะฉะนั้น ถ้าเราทำบุญถูกเนื้อนาบุญผลบุญก็ได้มาก การถวายสังฆทานกับหมู่สงฆ์ที่เราเห็นแล้วว่าท่านตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบ เอาจริงเอาจังทั้งการศึกษาร่ำเรียนพระปริยัติธรรม การปฏิบัติตน การนุ่งสบงทรงจีวร สีลาจารวัตรดูงดงาม วัตรปฏิบัติดี ตั้งใจปฏิบัติธรรม ตั้งใจเผยแผ่ธรรม เราก็ไปอุปถัมภ์บำรุง หรือจะถวายเฉพาะเจาะจงกับพระรูปใด ก็ให้เลือกดูรูปที่ท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นเนื้อนาบุญแก่โลก

 

เจริญพร

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.033949716885885 Mins