หลัก คือ การทำวิชชาปราบมาร

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2565

29-1-65-2-b.png

หลัก คือ การทำวิชชาปราบมาร


                หลัก คือ การทำวิชชาปราบมาร : ถ้าเราหยุดได้นิ่งแน่นจะได้บุญมาก เราก็หยุดในหยุด ๆ ช้าๆ ชัด ๆ เดียวจะเร็วไปเอง ให้นิ่งๆ แตะเบาๆ เบาอย่างไม่รู้สึกเลย เหมือนไม่ได้ทำอะไร ถ้าเรานิ่งแน่นและบริสุทธิ์ แล้วอธิษฐานให้มีรู้ญาณแม่นยำถูกต้อง ตรงไปตามความเป็นจริง หยุดได้สนิทสมบูรณ์ เข้ากลางคล่อง ว่องไว ใจมีพลัง รู้แจ้งแทงตลอดในวิชชาธรรมกาย ธรรมใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณหลวงปู่ คุณยายอาจารย์ฯ ท่านได้บรรลุ ขอให้ได้บรรลุธรรมนั้น ให้ธาตุธรรม เห็น จำ คิด รู้ สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ให้ความบริสุทธิ์ในมโนปณิธานที่จะปราบมารไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม ให้ไม่ข้องแวะในสิ่งที่เป็นอุปสรรคมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมี ไม่ติดในอะไรเลย ติดกลางของกลางอย่างเดียว ให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง อย่าเจ็บ อย่าป่วย อย่าไข้ให้อายุขัยยืนยาว ได้สร้างบารมีกันไปนานๆ ให้สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผล นิพพาน วิชชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้ เป็นต้น อธิษฐานเผื่อพระมหาเถระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดกันมา พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สาธุชนทั้งหลายทั้งเขตนอกเขตใน และที่ไปทำหน้าที่ตามศูนย์สาขาทั่วโลก ให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ทำภารกิจได้ประสบความสำเร็จ พระอาจารย์ที่ไปสอนธรรมะก็ให้เข้าถึงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส


               สิ่งที่พญามารกลัว : เราต้องรู้ว่าพญามารกลัวอะไร พญามารกลัวกายมนุษย์ที่ไม่ติดข้องในอะไรเลย กลัวกายมนุษย์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้รู้ภายใน กลัวความสุข กลัวความบริสุทธิ์ นี้เป็นสิ่งที่พญามารกลัว ถึงทำอะไรต่างๆ มาให้เราติด


                เป็นทางผ่าน เหมือนท่อน้ำ: นิ่งเฉย ๆ ให้เราเป็นทางผ่าน เหมือนท่อน้ำ ให้เป็นทางผ่านของพระนิพพาน


คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012664783000946 Mins