มโนปณิธานที่จะมุ่งปราบมาร

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2565

9-2-65-1-b.jpg

มโนปณิธานที่จะมุ่งปราบมาร

              มโนปณิธานที่จะมุ่งปราบมาร : นิ่งในนิ่ง ๆ พอละเอียดแล้ว จะเคลื่อนเข้าไปทั้งตัว จนถึงขั้นปล่อยหลุดปล่อยพ้นเป็นชั้น ๆ ตามความละเอียดของเรา ให้ตัวเราเข้าถึงวิชชาธรรมกายอย่างสะดวกสบาย อย่างง่ายดาย ให้รู้ญาณแม่นยำ ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการ ให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้มโนปณิธานที่จะมุ่งปราบมารไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม แน่วแน่ มั่นคง เด็ดเดี่ยว เอาพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ คุณยายอาจารย์ฯ เป็นแบบอย่างที่มโนปณิธานของท่านแน่วแน่ ไม่มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา


                ถ้าหยุดแรกได้สมบูรณ์มันก็ได้หมด : ถ้าเราทำได้ถูกต้องตามหลักวิชชา เราจะพบประสบการณ์ภายในที่เหมือนกัน ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกเพศ และทุกวัย ทำได้เหมือนกันหมด เรามีกระจกนี่ เราส่องดูก็เห็นว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดา ไม่ใช่เทวดา ก็ให้ทำแบบมนุษย์ธรรมดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเล่าให้พระอนุรุทธะฟังว่า พระตถาคตเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญเพียรอยู่ ตถาคตบางครั้งก็เห็นแสงสว่าง บางครั้งก็หาย เห็นในเวลากลางวันบ้างในเวลากลางคืนบ้าง นั่นก็แสดงว่า ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้นั้น ก็ยังมีเห็น ๆ หายๆ แต่ตถาคตก็บำเพ็ญเพียรทั้งวันทั้งคืนในอิริยาบถทั้ง ๔ นั่ง นอน ยืน เดิน แล้วท่านก็ได้ พระอนุรุทธะก็เอาไปปฏิบัติตาม เราก็เหมือนกันมีบางทีก็สมบูรณ์ บางทีก็ไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้น เราก็ทำแบบมนุษย์ธรรมดา เราต้องถามตัวเองว่า เราทำได้ตามหลักวิชชาอย่างสมบูรณ์แล้วหรือยัง? ถ้าหยุดแรกสมบูรณ์มันก็ได้หมด ถ้าไม่มีลุ้น ไม่มีฟุ้ง มันก็ได้หมด ให้ทิ้งชีวิตไปเลย ขนาดชีวิตเรายังทิ้งได้ ทรัพย์อวัยวะนี่เรื่องเล็ก ถ้าเราทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว มันต้องได้ ต้องมีความเพียรทำตลอดเวลา


คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0065532843271891 Mins