ตลอดเส้นทางมีแต่ง่าย

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2565

17-3-65-5-b.png

ตลอดเส้นทางมีแต่ง่าย

               ตลอดเส้นทางมีแต่ง่าย : เริ่มจากจุดที่เราชอบ สบาย มีความสุข ทำตรงนี้ให้คล่องก่อน แบบง่าย ๆ เรียนแบบไฮโซ ต้องง่ายนะลูกนะ ต้องง่ายๆ สำคัญนะลูกนะ เพราะความจริงเป็นเช่นนั้น และจะง่ายขึ้นไปเรื่อย ๆ เป็นความจริงแท้ ถ้าวันใดมีความยาก ลูกต้องจำนะว่าอย่าไปเสียดาย แม้เราจะเคยละเอียดมาก็ทิ้งไปก่อน ให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ สบาย ๆ อย่างมีความสุข ตลอดเส้นทางจะง่ายๆ ง่ายแสนง่าย ง่ายจนไม่มีอื่นใดอีกแล้ว ไม่มีคำอะไรที่ง่ายกว่าคำนี้ ตลอดเส้นทางการศึกษาวิชชาธรรมกาย มีแต่ “ง่าย” ถ้ายากไม่ใช่การศึกษาวิชชาธรรมกายง่ายยิ่งกว่าการศึกษาวิชาใด ๆ ที่เราศึกษามาทั้งหมด แต่เราไปจินตนาการสร้างภาพคิดไปเอง หลอกตัวเอง ถูกภาพลวงตามาตลอดเวลาว่า การเรียนวิชชาธรรมกายมันยากโคตร ซึ่งความจริงก็ไม่ใช่เช่นนั้น จึงทำกันแบบยากๆ แต่จริงๆ แล้วมันง่าย ง่ายแสนง่าย คำนี้เป็นกุญแจสำคัญ (Key word) ที่จะไขไปสู่การศึกษาวิชชาธรรมกาย ลูกอย่าลืมนะ นี่คือหัวใจ ต้องจำนะลูกนะ ลูกต้องใช้ตลอดชาตินะลูกนะง่ายๆ แบบคนไฮโซ ง่ายบริสุทธิ์ พึงพอใจ ถ้าลูกไม่ได้ จึงรู้เลยว่าไม่ใช่  เราทำในระดับ ขัตติยะ ไม่ใช่ศูทร จัณฑาล

                ปล่อยคือ วางใจอย่างสบายๆ : หลับตานิ่งๆ เบาๆ สบายๆ เห็น จำ คิด รู้ สะอาด บริสุทธิ์ ให้วางใจ นิ่ง ๆ เฉย ๆ อย่าลุ้น ลูกอย่ากดลูกนัยน์ตา อย่าดัน ให้ปล่อย ปล่อยคือวางใจอย่างสบาย ๆ เฉยๆ ไม่มีความกดดัน

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016159451007843 Mins