"ปาฎิหาริย์ คำขอบคุณ"

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2565

15-8-65--0.jpg

"ปาฎิหาริย์ คำขอบคุณ"

                คำว่า “ขอบคุณ” นอกจากจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกดีแล้ว ยังทำให้ผู้พูดได้รับพลังบวกอีกด้วย ส่งผลให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งคำขอบคุณสร้างปาฏิหาริย์แก่ผู้พูดและผู้ฟังให้ได้รับประโยชน์อันทรงคุณค่าในชีวิต

                แค่คำว่า “ขอบคุณ” ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้ 
                การขอบคุณ หมายถึง การที่เรารู้สึกขอบคุณ และซาบซึ้งใจกับสิ่งที่เราได้รับ สิ่งที่เราเป็น และสิ่งที่เรามี แล้วกล่าวคำขอบคุณออกมา 
                ไม่ว่าจะเป็นการเปล่งด้วยวาจา หรือการเขียนโน้ตฝากคำขอบคุณก็ตาม

                 ที่สำคัญเราต้องรู้สึกตระหนัก ซาบซึ้งใจในคุณค่าของสิ่งที่มี รู้สึกขอบคุณจากใจจริง แล้วจึงเปล่งวาจาออกมาเป็นคำพูด เป็นการขอบคุณที่เป็นผลบวก ประโยชน์จึงจะเกิด

    15-8-65--1.jpg   

        การแสดงความขอบคุณเป็นสัญลักษณ์ที่ดี และเป็นทัศนคติเชิงบวก มีงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Cardiology เกี่ยวกับ Cardiology หรือ เกี่ยวกับโรคหัวใจว่า

                คนที่เกิดความพึงพอใจหรือมีความคิดเชิงบวกนั้น มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ต่ำลงจากเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีภาวะของโรคหัวใจ นอกจากนั้น การที่เรามีความคิดเชิงบวกยังส่งผลดีต่อภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วย

                แสดงว่า ก่อนที่เราจะกล่าวคำขอบคุณ เรามักจะคิดบวกก่อนเสมอ พอคิดบวกร่างกายก็หลั่งสารที่ส่งผลดีต่อการทำงานของระบบภายในร่างกายทั้งหัวใจ ภูมิคุ้มกัน พอจิตใจสบาย ร่างกายก็แข็งแรง ได้รับประโยชน์สองต่อเลยทีเดียว

                แม้เป็นเพียงคำเพียงสั้น ๆ แค่ส่งต่อความหวังดีที่ออกมาจากใจของเราก็ทำให้ความสวยงามเกิดขึ้น เพียงแค่ "ขอบคุณ"

เจริญพร
พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017204324404399 Mins