เถยจิต

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2547

 

 

 

เถยจิต ( อ่านว่า เถย – ยะ – จิต ) แปลว่าจิตคิดจะขโมย ความคิดที่จะลัก โบราณเขียนว่า ไถยจิต

 

            เถยจิต หมายถึงความคิดจะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ด้วยอาการแห่งโจร คือมีเจตนาลัก ฉ้อ โกง ตระบัด เป็นต้น

 

         เถยจิต เป็นภาษาพระวินัย เป็นเครื่องพิสูจน์หรือตัดสินพระภิกษุว่าล่วงละเมิดพระวินัยในข้อหาว่าลักทรัพย์หรือไม่ โดยดูที่จิตหรือความคิดเช่นนี้ คือพิจารณาว่ามีเถยจิตหรือถ้ามีเถยจิตก็ถือว่าผิด ถ้าไม่มีเถยจิตก็ไม่ผิด

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00083836714426676 Mins