องค์กรภาคีเครือข่าย "บวร" จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงานโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ชมนิทรรศการ และสื่อนวัตกรรมพระพุทธศาสนาภาพยนต์ 3 มิติ - จักรวาลนฤมิต เรื่อง "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกของโลก" วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 ณ วัดพระ

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2566

องค์กรภาคีเครือข่าย "บวร" จังหวัดปทุมธานี

ศึกษาดูงานโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

ชมนิทรรศการ และสื่อนวัตกรรมพระพุทธศาสนาภาพยนต์ 3 มิติ -

จักรวาลนฤมิต เรื่อง "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกของโลก"

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

image0001.JPGimage0003.JPGimage0005.JPGimage0007.JPGimage0009.JPGimage0011.JPGimage0013.JPGimage0015.JPGimage0017.JPGimage0019.JPGimage0021.JPGimage0023.JPGimage0025.JPGimage0027.JPGimage0029.JPGimage0031.JPGimage0033.JPGimage0035.JPGimage0037.JPGimage0039.JPGimage0041.JPGimage0043.JPGimage0045.JPGimage0047.JPGimage0049.JPGimage0051.JPGimage0053.JPGimage0055.JPGimage0057.JPGimage0059.JPGimage0061.JPGimage0063.JPGimage0065.JPGimage0067.JPGimage0069.JPGimage0071.JPGimage0073.JPGimage0075.JPGimage0077.JPGimage0079.JPGimage0081.JPGimage0083.JPGimage0085.JPGimage0087.JPGimage0089.JPGimage0091.JPGimage0093.JPGimage0095.JPGimage0097.JPGimage0099.JPGimage0101.JPGimage0103.JPGimage0105.JPGimage0107.JPGimage0109.JPGimage0111.JPGimage0113.JPGimage0115.JPGimage0117.JPGimage0119.JPGimage0121.JPGimage0123.JPGimage0125.JPGimage0127.JPGimage0129.JPGimage0131.JPGimage0133.JPGimage0135.JPGimage0137.JPGimage0139.JPGimage0141.JPGimage0143.JPGimage0145.JPGimage0147.JPGimage0149.JPGimage0151.JPGimage0153.JPG

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015247146288554 Mins