เจตนาบริสุทธิ์

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2566

12-6-66-2-b.jpg

บทที่ ๑๓
เจตนาบริสุทธิ์


               องค์ประกอบสำคัญ ที่ทำให้การให้ทานได้บุญมาก คือ เจตนาบริสุทธิ์ หมายถึง มีเจตนาที่เปี่ยมล้น ไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธา เชื่อในผลของทาน ทั้งก่อนให้ ขณะให้ และหลังจากให้แล้ว

                พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เคยให้โอวาทไว้ว่า ใจใสจึงจะเหมาะสมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น บุญจะไม่มีหกไม่มีหล่นเลย คือ ก่อนทำ กำลังทำ และหลังทำไปแล้ว ใจต้องใสๆ เวลาบุญส่งผล สมบัติจะเกิดขึ้นเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ หรือคุณสมบัติ จะได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดาย ไม่มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้น

                ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ด้วยใจที่ผ่องใสทั้ง ๓ ระยะ โดยเฉพาะหลังจากทำไปแล้ว ให้ตามระลึกถึงบุญด้วยความอิ่มเอิบเบิกบานใจ ย่อมมีอานิสงส์อันไพบูลย์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011691832542419 Mins