ชีวิตในปรโลกไม่มีการทำมาหากิน

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2566

0022.jpg

บทที่ ๘๔
ชีวิตในปรโลกไม่มีการทำมาหากิน


             พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ขุมทรัพย์คือบุญ1 ย่อมให้ผลที่น่าปรารถนา ทั้งที่เป็นมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เคยให้โอวาทไว้ว่า บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิตทุกระดับ เป็นทุกสิ่งของเรา ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพราะบุญ มีลมหายใจก็เพราะบุญ


              บุญเราใช้ตลอดเวลา ใช้ไปหมดไป ถ้าไม่สร้างบุญใหม่ หมดบุญก็หมดลม แปลว่าหมดสิทธิในการสั่งสมบุญ และครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ชีวิตหลังความตายแล้ว เป็นชีวิตที่ไม่มีการทำมาหากิน


              ไม่มีการทํามาค้าขาย ไม่ได้ใช้เงินใช้ทอง ไม่ได้เอาความสามารถในเมืองมนุษย์ไปใช้ เขาใช้แต่บุญและบาปเท่านั้น บาปก็เอาไปอบาย บุญก็ให้มีสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์


              ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญกุศล อันเป็นเหตุนำความสุขมาให้ ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า.


1นิธิกัณฑ์ มก. ๓๙/๓๐๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011429933706919 Mins