พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วันที่ 23 พย. พ.ศ.2566

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.026977336406708 Mins