ภัยใกล้ตัว

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2550

ทาสาอย่าคิดไว้               วางใจ

ปกปิดกลภายใน                      อย่าหง้าย

เลศลับสิ่งใดใด                         เห็นเหตุ

มันแนะนำทำร้าย หมดสิ้น              เสียตัว

 Total Execution Time: 0.014158916473389 Mins