ความจนคือพิษร้าย

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2550

 

พิษร้อนในโลกนี้             มีสาม

พิษหอกดาบเพลิงลาม          ลวงไหม้

ร้อนจริงก็มียาม หยุดหย่อน        เย็นนา

ร้อนสิ่งเดียวร้อนไร้ ยิ่งร้อน           ฤาวาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015084505081177 Mins