วิสัยคนต่ำ

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2549

 

พระสมุทรไหวหวาดห้วย                   คลองสรวล

เมรุพลวกปลวกสำรวล                             ร่าเร้า

สีหราชร่ำคร่ำครวญ                 สุนัขเยาะหยันนา

สุริยส่องยามเย็นเข้า                        หิ่งห้อยยินดี

 Total Execution Time: 0.001016366481781 Mins