นินทากาเล

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2549

 

อากาศหฤโหดร้าย                 คือกา

สัตว์สี่ตีนคือลา               โหดแท้

นักพรตมักโกรธา                    หฤโหด

ร้ายกว่าร้ายนั้นแล้              แต่ผู้นินทา

 Total Execution Time: 0.013552018006643 Mins