การอยู่ร่วมกัน

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2547

 

 

เพราะกำไลสองอันกระทบกันจึงเกิดเสียงขึ้น

อยู่กับเพื่อน ก็มีคติอย่างนั้น


 

มหาชนกชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๙๒

 Total Execution Time: 0.0014559308687846 Mins