สิ่งที่ติดตามตัวเรา

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2547

 

สัตว์โลกที่ยืน นั่ง นอน หรือเดินอยู่นี้

มิใช่อายุสังขารเท่านั้นที่ติดตามไป

แม้วัยก็เสื่อมไปทุกขณะที่หลับตาและลืมตา


 

อนนุโสจิยชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๑๒

 

 Total Execution Time: 0.020483334859212 Mins