บัณฑิต

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2547

 

 

ในทุกสถานการณ์ ใช่ว่าเฉพาะบุรุษจึงจะเป็นบัณฑิตได้

แม้สตรีผู้มีปัญญาประจักษ์ในเหตุการณ์นั้นๆ

ก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน


 

สุลสาชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๑๖๒

 Total Execution Time: 0.0010924498240153 Mins