ผู้หาโทษเพราะปาก

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2547

 

 

คนที่เกิดมามีผึ่งเกิดอยู่ในปาก

คนโง่กล่าวคำไม่ดี

ก็ชื่อเอาผึ่งถากตัวเอง

 

องฺ. ทสก. ๒๔/๑๘๕

 Total Execution Time: 0.001006817817688 Mins