ผู้มีปัญญา 1

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2547

 

 

 

ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตนได้ด้วยต้นทุนแม้น้อย

เหมือนคนก่อไฟน้อยขึ้นฉะนั้น

 

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒

 

 Total Execution Time: 0.0010576526323954 Mins