ผู้ไม่มีอาสาวะ

วันที่ 11 ธค. พ.ศ.2547

 

ผู้ไม่มีอาสาวะ

 

ผู้ใดมีจิตคุ้มครองแล้ว ฟังคำสอนของพระชินเจ้า
ผู้นั้นชื่อว่าให้อาสวะทั้งปวงสิ้นไป
ทำให้แจ้งซึ่งอกุปปธรรม บรรลุความสงบอย่างยิ่ง
ไม่มีอาสาวะอย่างดับสนิท

 

ขุ. เถร. ๒๖/๓๒๓

 Total Execution Time: 0.0014243523279826 Mins