เพียรศึกษา

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2549

 

เว้นวิจารณ์ว่างเว้น                          สดับฟัง

เว้นที่ถามอันยัง                                 ไป่รู้

เว้นเล่าลิขิตสัง                    เกตว่าง เว้นนา

เว้นดั่งกล่าวว่าผู้                   ปราชญ์ได้ฤามี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023396797974904 Mins