มีคุณในตัว

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2549

กระเหว่าเสียงเพราะแท้                 แก่ตัว

หญิงเลิศเพราะรักผัว                     แม่นหมั้น

นักปราชญ์มาตรรูปมัว            หมองเงื่อน งามนา

เพราะเพื่อรสธรรมนั้น                ส่องให้เห็นงาม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012597839037577 Mins