ติชม

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2549

 

ดอกบัวหนามณะก้าน                       คนฉิน

สระก็มีมลทิน                                     ไป่พร้อง

น้ำล้างสิ่งของกินพึงเกลียด                  ตินา

คลองอาบอากูลซ้อง                       สิ่งร้ายเป็นดี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017167715231578 Mins