วิธีคัดเลือกคนมาเป็นหัวหน้า

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2550

 

ถาม หลวงพ่อครับ ถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งลูกน้องขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน บุคคลผู้นั้นควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

ตอบ การจะเลือกใครมาเป็นหัวหน้างานนั้น ถ้าพูดโดยหลักการแล้วไม่ยาก ลองฟังหลักการดู มีอยู่ 2 ข้อด้วยกัน คือ

 

1. ต้องเป็นคนที่ไม่ลำเอียง เพราะถ้าเขาลำเอียง ถึงจะเก่งขนาดไหนก็ตาม ถ้าได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าเดี๋ยวก็ทำหน่วยงานนั้นพังจนได้ เพราะฉะนั้นอย่าเลือกคนที่มีความลำเอียงขึ้นไปเป็นหัวหน้าเป็นอันขาด สำหรับคนที่จะขึ้นไปเป็นหัวหน้า ที่ว่าต้องไม่ลำเอียงนั้นเป็นอย่างไร ความลำเอียงมีอยู่ 4 ประการด้วยกัน ได้แก่

 

.....1.1 ลำเอียงเพราะรัก คือ เป็นคนประเภทชอบเล่นพวกเล่นพ้อง พูดง่ายๆ ถ้าเอาคนที่ชอบเล่นพวกเล่นพ้องมาเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ดูเผินๆคนพวกนี้มีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ว่าความจริงแล้ว ไม่ใช่ และยังจะทำให้มีคนประจบสอพลอ หรือคนที่มีคุณภาพไม่ถึงมาอยู่เต็มไปหมด แล้วงานของคุณก็จะพัง

 

.....1.2 ลำเอียงเพราะชัง คือ ตัวเองนั้นมีฝีมือดีแต่ว่าถ้าลองได้โกรธใครแล้วก็มักจะผูกอาฆาต ใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจสักหน่อย ก็จงเกลียดจงชัง ขังลืมเอาไว้ในใจตลอดชาติเลย อย่างนี้ก็ให้ไปเป็นหัวหน้าคนไม่ได้

 

.....1.3 ลำเอียงเพราะกลัว ลำเอียงเพราะกลัวเป็นอย่างไร พูดง่ายๆ คนพวกนี้พอมีลูกน้องหัวแข็งสักหน่อย ก็อาจจะไม่กล้าว่าไม่กล้าเตือน ถ้าคนอย่างนี้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยงานของเราก็อาจจะรวนได้

 

.....1.4 ลำเอียงเพราะโง่ การที่คนใดคนหนึ่งจะไม่ลำเอียงเพราะโง่ตรงนี้ยากนะ เพราะว่าทุกคนในโลกนี้ไม่ได้เป็นสัพพัญญู คือ ไม่ได้รู้หมดทุกอย่าง เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลำเอียงเพราะโง่มีมากเลย

 

เพราะฉะนั้นการเลือกคนที่จะไม่ลำเอียงมาเป็นหัวหน้ามีหลักง่ายๆคือ

.....1.)ดูว่าเขาเป็นคนที่ไม่เล่นพรรคเล่นพวก

.....2.)ดูเขาไม่ใช่คนที่อาฆาตคน

.....3.)ดูว่าเขาเป็นคนที่กล้าเตือนคนเตือนลูกน้อง

.....4.)ดูว่าเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน รักการค้นคว้า รักความก้าวหน้า และใครๆก็สามารถจะเตือนเขาได้

คนอย่างนี้แหละเป็นคนที่มีแววว่าจะไม่ลำเอียง และพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าคน

 

2. ต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี การที่คุณจะเลือกใครขึ้นมาคุณก็คงจะมองว่า เขามีความสามารถในงานนั้น หรือถ้าไม่มีคุณก็คงจะไม่คิดจะเอาเขาขึ้นไปเป็นหัวหน้า แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกัน เพราะคนที่มีความสามารถในการทำงานมักจะขาดความมามนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

.....ส่วนคนที่มีความสามารถด้านเรื่องงานก็มักหย่อน ตรงนี้คุณต้องดูให้ดี สำหรับพวกที่มีความสามารถในการทำงาน แต่ว่ามนุษยสัมพันธ์หย่อน คุณก็ต้องเข้าไปประกบแล้วค่อยๆสอนให้เข้ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตามที่พระพุทธองค์ทรงให้หลักไว้ว่า

 

.....1.ทาน คือ รู้จักแบ่งปัน

.....2.ปิยวาจา คือ พูดจาไพเราะ พูดให้กำลังใจคนเป็น

.....3.อัตถจริยา คือ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างช่วยให้ความรู้เป็นทาน

.....4.สมานัตตตา คือ มีความเสมอต้นเสมอปลาย ได้ดีก็ไม่ยโสโอหัง ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่ใช่ว่าพอได้ดีเป็นหัวหน้าเลยดูถูกคนทั้งแผนกหรือว่าเวลาตกต่ำไปทำผิดทำพลาด ก็ไม่ใช่เอาแต่เศร้าสร้อยหงอยเหงา

 

.....เพราะฉะนั้น คุณต้องดูให้ดี ถ้าพบว่าเขามีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ประการนี้ ก็ถือว่าเขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แต่ถ้ายังไม่ครบคุณก็ช่วยเติมให้เต็มด้วย และสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่ง คือ ผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์นั้นส่วนมากฝีมือหรือความทุ่มเทในการทำงานอย่างชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้นมนุษยสัมพันธ์มักหย่อนพูดง่ายๆถ้าดีในเรื่องงาน มนุษยสัมพันธ์มักจะหย่อน ตรงนี้เราต้องชั่งใจให้ดี ถ้าชั่งใจไม่ดีเดี๋ยวจะพลาดไป แน่นอนเราย่อมอยากได้คนที่มนุษยสัมพันธ์ก็ดี การทุ่มเทกับงานก็ดี ถ้าได้อย่างนั้นก็วิเศษเลย แต่คนที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้หาได้ไม่ง่ายนัก

 

.....ก็มีหลักในการคัดเลือกง่ายๆอย่างนี้ คือ ทั้งไม่ลำเอียง ทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ดี แล้วงานของคุณจะเดินต่อไปโดยไม่มีปัญหา เพราะว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดีนั่นเอง

 

 Total Execution Time: 0.002293602625529 Mins