มโนปณิธาน

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2546

 

 

.....สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตาม อย่าทิ้งการปฏิบัติธรรมอย่าให้เป้าหมาย มโนปณิธานสูญหาย การที่พวกเราตัดสินใจเข้าวัด ก็เพราะต้องการเข้าถึงพระธรรมกาย และศึกษาวิชชาธรรมกาย

 

.....เพราะฉะนั้น ให้ปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคาดหวังว่า..จะต้องละเอียดเลิศเลอ เอาแค่ไม่หยาบไปกว่าเดิมก็พอแล้ว แต่ถ้าหากว่าละเอียดขึ้นไปกว่าเดิม ก็ให้ถือเป็นผลพลอยดีที่เราได้รับ จากการรักษาความละเอียดตลอดเวลา

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0028105656305949 Mins