ลูกทุกคน…เป็นผู้มีบุญที่ได้สั่งสมมาอย่างดี จึงได้รู้วิธีที่จะเข้าถึงพะรัตนตรัยในตัว
...อ่านต่อ
.....ขอให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกฝนอบรมตนต่อไป อย่ากลัวความทุกข์ยากลำบาก
...อ่านต่อ
คนเราเกิดมาแล้ว ต้องสร้างความดี สั่งสมความดีไว้ทีละเล็กทีละน้อย
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคน ต้องหามงคลใส่ตัว ต้องหามงคลใส่ตัว ชีวิตถึงจะเจริญได้
...อ่านต่อ
ให้ทำความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ตามพระธรรมวินัยให้ครบถ้วนบริบูรณ์
...อ่านต่อ
.....เราได้ยินได้ฟัง คำว่า "ธรรมกาย" กันบ่อย แต่เรายังไม่รู้จักเลยว่า..ธรรมกายเป็นอย่างไร
...อ่านต่อ
ชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด เป็นชีวิตที่เอื้ออำนวยต่อการบรรลุธรรม
...อ่านต่อ
.....ให้ดีใจเถิดว่า ลูกเป็นคนมีบุญมาก อย่าทิ้งบุญ อย่าทิ้งกองทัพธรรมไป
...อ่านต่อ
.....เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นาน เวลาเหลือน้อยเต็มที ให้ลูกทุกคน
...อ่านต่อ
.....ใช้วันเวลาแห่งชีวิตให้เป็นประโยชน์ วันนี้เป็นวันของเรา แต่วันพรุ่งนี้ยังไม่แน่
...อ่านต่อ
.....ถ้าเราเรียนธรรมะ ประดุจนั่งต่อเฉพาะพระพักตร์ของพระบรมศาสดา
...อ่านต่อ
.....ผู้ที่จะได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง จะต้องเป็นผู้ที่มีหัวใจเช่นเดียวกับพระเจ้าจักรพรรดิ
...อ่านต่อ
.....หลวงพ่อวัดปากน้ำมักย้ำเสมอว่า "บารมีอะไรก็ทำไปเถอะ แต่อย่าขาดทานบารมี"
...อ่านต่อ
.....เมื่อเดินทางไกล ให้นึกอาราธนาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ให้ปกปักรักษาพวกเราทุกคน
...อ่านต่อ
.....วัดของเราอยู่ได้ด้วยศรัทธาของสาธุชน เงินทุกบาททุกสตางค์
...อ่านต่อ
ศาสตร์ทุกศาสตร์ที่เรียนมาในโลกนี้ ช่วยอะไรเราไม่ได้เลย แม้ยามที่เราอยู่บนเตียงผู้ป่วย
...อ่านต่อ
.....ระวัง…คำพูด การกระทำ ในทุกอิริยาบถให้ดี เพราะเราตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนที่มาวัด
...อ่านต่อ
ทำความดีสักครั้งหนึ่ง อย่าทุ่มเทชีวิตจิตใจ เอาชีวิตเป็นเดิมพัน
...อ่านต่อ
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน จะทำอะไร ล้วนมีอุปสรรคทั้งนั้น เหมือนการขึ้นภูเขา
...อ่านต่อ
ถ้าท้อ…ต้องใช้ปัญญา ขับไล่ความท้อให้ถอยออกไป เราจะท้อไปทำไม
...อ่านต่อ
.....อยู่ด้วยกันต้องรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล