ช่วยกันประหยัด

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2546

 

.....วัดของเราอยู่ได้ด้วยศรัทธาของสาธุชน เงินทุกบาททุกสตางค์ ต่างหามาได้ด้วยความยากลำบาก ท่านเหล่านั้นอยากได้บุญใหญ่ จึงบริจาคทรัพย์ไว้กับพระศาสนา เพราะฉะนั้น ต้องช่วยกันประหยัด ประหยัดน้ำ ไฟ โทรศัพท์ กระดาษทิชชู หรืออะไรต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้ ก็ให้ช่วยกันประหยัด และอดออม

 

 Total Execution Time: 0.0010445157686869 Mins