สมบัติจักรพรรดิ

วันที่ 14 มีค. พ.ศ.2546

 

.....ผู้ที่จะได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง จะต้องเป็นผู้ที่มีหัวใจเช่นเดียว กับพระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิมีใจที่ ปราศจากความตระหนี่ ไม่หวงแหนทรัพย์ ไม่เสียดายทรัพย์ ไม่กลัวว่าจะหมดเปลือง ไม่กังวลว่าจะมีกินหรือไม่มีกิน พระองค์มีใจประกอบด้วยดวงปัญญา มองการณ์ไกลไปถึงภพเบื้องหน้า

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร