ทานบารมี

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2546

 

.....หลวงพ่อวัดปากน้ำมักย้ำเสมอว่า "บารมีอะไรก็ทำไปเถอะ แต่อย่าขาดทานบารมี" เพราะว่า..ทานบารมีจะส่งผลให้เรา มีเสบียงติดตัวไปในภพเบื้องหน้า การจะไสู่ที่สุดแห่งธรรม ก็เหมือนการเดินทางไกลไม่ใช่จู่ๆ ปุปปับ เราจะเดินทางไปปถึงที่หมายได้ ต้องสร้างบารมีกันมา และไม่ใช่สร้างกันเพียงแค่ชาติเดียว แต่สร้างกันมาหลายๆ ชาติทีเดียว เพราะฉะนั้น..หากเรามีเสบียง การสร้างบารมีของเราก็จะสะดวก และไปถึงที่หมายได้โดยปลอด

 

 Total Execution Time: 0.00083333651224772 Mins