ผู้อยู่ใต้อำนาจ

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2549

 

 

ผู้อยู่ใต้อำนาจ

ความตายย่อมทำคนเก็บดอกไม้ (กามคุณ)

มีใจข้องในอารมณ์ต่างๆ ไม่อิ่มในกาม ไว้ในอำนาจ

 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๑

 Total Execution Time: 0.0039293328921 Mins